Beneficii de mediu globale prin capacitarea locală a comunităţilor rurale în regiunea sitului NATURA 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a contribui la obţinerea unor beneficii de mediu globale prin implicarea comunităţilor locale în protecţia ecosistemelor valoroase din situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului,  dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în comunităţi bazate pe ecoturism şi  dezvoltarea capacităţilor locale.

ben_00    ben_01

ben_02    ben_03

Abordarea proiectului:

 • protecţia ecosistemelor valoroase din situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului prin implicarea comunităţilor locale în activităţile practice de întreţinere şi recondiţionare a infrastructurii de vizitare cu rol ecoprotectiv în perspectiva fundamentării unui turism responsabil
 • dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în comunităţi bazate pe ecoturism,
 • dezvoltarea capacităţii comunităţilor locale de participare la luarea deciziilor privind gestionarea resurselor biodiversităţii

Rezultate obţinute:

 • 2,6 ha de habitat de zonă umedă, 454 ha de făget cu rol de protecţie protejate de impactul turismului prin recondiţionarea infrastructurii de vizitare;
 • cel puţin 10 localnici implicaţi în activităţi practice de conservare alături de echipa de proiect;
 • 3,2 ha de habitat de stâncărie ocrotită prin reglementarea activităţilor de căţărare si recondiţionarea traseelor de căţărare existente;
 • harta de zonare a vegetaţiei din sit realizată;
 • oferta locală de ecoturism reprezentată de drumul verde „Drumul Moştenirii Maramureşene” omologat şi înregistrat la OSIM;
 • ~ 36 de tone de CO2 pe sezon turistic reduse prin organizarea transportului nemotorizat pentru turişti, de-a lungul drumului verde: 3 puncte de închiriere pentru 30 de biciclete;
 • factorii decizionali (consiliile locale) la nivel de comune instruiţi cu privire la valorile biodiversităţii sitului Natura 2000 Gutâi Creasta Cocoşului şi a măsurilor de gestionare necesare pentru menţinerea statutului de bună conservare a habitatelor şi a speciilor ocrotite regăsite pe teritoriul desemnat;
 • reprezentanţii a 3 organizaţii locale instruiţi care participă mai departe la conştientizarea localnicilor;
 • 6 vizite ghidate organizate în situl Natura 2000 Gutâi Creasta Cocoşului pentru elevii din şcolile rurale din vecinatatea ariei protejate cu activităţi de informare şi activităţi practice în teren;
 • materiale de informare realizate şi distribuite: 1100 de broşuri de tip pocket-guide ce prezintă habitatele şi speciile de floră ocrotite în  situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului, 1100 de broşuri de tip pocket-guide ce prezintă speciile de faună ocrotite în  situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului;
 • peste 300 de localnici participanţi la informare cu privire la valorile biodiversităţii sitului Natura 2000 Gutâi Creasta Cocoşului şi a măsurilor de gestionare necesare cu ocazia adunărilor publice organizate în comunităţi;
 • nivelul de acceptare îmbunătăţit în cadrul comunităţilor locale în urma informaţiilor oferite şi discutarea preocupărilor de grup în ceea ce priveşte situl Gutâi Creasta Cocoşului.

ben_04    ben_05

ben_07   ben_10   ben_08

ben_11    ben_12

ben_13    ben_14

Publicatii:

Parteneri:

 • Asociaţia Femina Deseşti
 • Asociaţia de Dezvoltare Locală Hoteni
 • Primăria Deseşti
 • Primăria Budeşti
 • Primăria Ocna Şugatag
 • Şcoala cu clasele I-VIII, Mara
 • Grupul Şcolar Ocna Şugatag
 • Şcoala cu clasele I-VIII, Breb
 • Şcoala cu clasele I-VIII, Budeşti

Link-uri utile pentru agro si eco turism:

Proiect finanţat de Programul de granturi mici al GEF

http://www.undp.ro/small-grants-programme/

SIGLE_GEF-SGP-UNDP-noi

https://sgp.undp.org/

Opiniile exprimate în această publicaţie apartin autorilor. Ele nu reprezintă neapărat opiniile GEF SGP.

Proiectul a beneficiat de cofinanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu

Microsoft Word - sigla_afm

Proiect implementat în perioada ianuarie 2009 iunie 2010.