Comorile ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoşului

Scopul proiectului:

Promovarea şi popularizarea valorilor ariei naturale protejate Gutâi-Creasta Cocoșului cu scopul de a crește nivelul de acceptare a acesteia în rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării şcolilor și a custodelui acesteia.

Abordarea proiectului:
  • Dezvoltarea cunoștințelor legate de valorile biodivesității ocrotite în aria naturală protejată a 60 de tineri din școlile comunităților locale prin activități interactive organizate în teren.

  • Creșterea conștientizării importanței ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoșului în rândul comunităților locale prin organizarea unui eveniment de informare la finele proiectului cu implicarea școlilor și a custodelui acesteia.
Rezultate obţinute:

-cele 3 şcoli din satele Deseşti, Budeşti şi Breb au fost informate cu privire la proiect şi activităţile lui şi s-au planificat cele 5 grupuri de elevi pentru acţiunile de educaţie ecologică aplicativă;

-5 acţiuni de educaţie ecologică aplicativă organizate în Situl Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului pe parcursul cărora cei 94 elevi participanţi , 5 dascăli coordonatori şi 27 voluntari, au dobândit cunoştinţe noi cu privire la ariile naturale protejate şi ,,comorile” acestora;

-eveniment de informare organizat la închiderea proiectului, la care pe lângă poze realizate de camerele de monitorizare, elevii celor 3 şcoli au prezentat experienţele trăite şi lecţiile învăţate de la custodele ariei protejate şi managerul destinaţiei EcoMaramureş;

-păstrarea pe termen lung a informațiilor diseminate în rândul participanților, s-a realizat prin distribuirea ghidului de buzunar al florei și habitatelor, alături de ghidul de buzunar al speciilor regăsite în sit, crescând bagajul informational despre comorile naturale ocrotite de acesta.

Publicații:

Specii de faună importante din situl Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului

Specii de floră şi habitate importante din situl Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului

 

Perioada de implementare: 1 Mai 2017 – 30 Septembrie 2017

 

Secțiune web realizată în cadrul proiectului ,,Comorile ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoşului” implementat de Asociația EcoLogic în parteneriat cu Primăria Budeşti

Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România
prin programul Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

         logo_fpc-ro         Spatii Verzi 2007 RO         logo_mol      LogoRAF