Conservarea integrată a biodiversității prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitățile din jurul Rezervației Creasta Cocoșului

Scopul proiectului:

Facilitarea dezvoltarii unor forme alternative generatoare de venit pentru comunitatile din jurul Rezervatiei Creasta Cocosului prin utilizarea durabila a resurselor naturale, dezvoltarea eco-turismului gestionat pe plan local asigurând în acelasi timp conservarea biodiversitatii în rezervatie si în zona tampon aferenta acesteia.

Rezultatele obtinute:

 • capacitati dezvoltate a grupurilor locale: 19 proprietari instruiti cu privire la managementul resurselor naturale, 38 de proprietari de paduri retrocedate instruiti privind managementul forestier;
 • populatia locala informata cu privire la practici de exploatare durabile a resurselor naturale 1500 de pliante si 800 de brosuri editate si distribuite în cele 3 comunitati învecinate cu rezervatia: Desesti, Cavnic si Baia Sprie;
 • peste 500 de culegatori locali informati asupra regulilor de colectare nedistructive, astfel încât activitatea lor sa nu pericliteze regenerarea speciilor endemice recoltate;
 • abilitati de planificare participativa dezvoltate si experimentate de catre stakeholderii locali;
 • reglementari locale elaborate pentru folosinta durabila a resurselor naturale;
 • coeziune si dezvoltare sociala în comunitatile vizate;
 • relatii puternice de colaborare, între autoritati, proprietari de terenuri si întreprinzatori locali;
 • 25 de gospodine instruite cu privire la pregatirea gospodariei pentru oferirea serviciilor de agro-eco-turism;
 • 20 de ghizi locali instruiti pentru servicii suplimentare oferite turistilor;
 • cel putin 45 de locuri de munca create direct si indirect: 25 locuri de munca în agro-turism si 20 de locuri de munca în servicii de eco-turism resurse locale mobilizate;
 • inventar al biodiversitatii faunei din regiunea vizata;
 • raport de monitorizare acvila si a speciilor cuibaritoare evaluarea efectivului de existent, identificarea amenintarilor si elaborarea unor masuri de protectie adoptate nevoilor locale;
 • extinderea zonei tampon aferente rezervatiei ca masura de protectie a habitatului acvilei;
 • harta GIS a rezervatiei si a zonei tampon;
 • specii de flora si fauna specifice tinoavelor protejate de actiunea turistilor prin amplasarea unui podet de vizitare la Taurile Chendroaiei;
 • vegetatia de sol din padurea de protectie protejata de actiunea turistilor prin amenajarea unei poteci educative;
 • 30 de voluntari din comunitatile învecinate rezervatiei implicati în activitatile practice (delimitare zona tampon, amplasarea podetului de vizitare, punctului de observare al pasarilor si a punctului de belvedere);
 • transfer de experienta între voluntari: 6 voluntari cu experienta de la EcoLogic ghideaza voluntarii din communitati în activitatile practice;
 • turisti informati prin panourile informative amplasate în punctele de interes din rezervatie: tinoavele de la Taurile Chendroaiei, punctul de belvedere;
 • o noua componenta a eco-turismului încetatenita în regiune observarea pasarilor (birdwaching) punct de observare amplasat, echipamente de observare achizitionate;
 • populatia comunitatilor implicate în proiect informate cu privire la problemele de mediu cu impact global prin Centrul de Educare si Informare;
 • dezvoltarea respectului pentru natura si a atitudinilor responsabile a peste 100 de tineri cu posibilitati reduse care participa la vizite organizate în rezervatie;
 • 18 reprezentanti mass media si factori decizionali din comunitatile vizate de proiect informati cu privire la structura proiectului, rezultatele asteptate si realizarile acestuia;
 • articole aparute în mass media în urma vizitei de site;
 • 500 de pliante de promovare a proiectului tiparite si distribuite;
 • pagina web a proiectului functionala www.creastacocosului.ro