Eco Maramureș – drag de verde

Scopul proiectului:

Îmbunătățirea bagajului de cunoștințe a furnizorilor de servicii turistice și întărirea aprecierii localnicilor față de patrimoniul natural ocrotit al destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, pentru a-i transforma în parteneri de promovare a experiențelor în natură și creșterea timpului de ședere a vizitatorilor în zonă.

Abordarea proiectului:
  • Creșterea nivelului de cunoștințe legate de ariile protejate din destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului a furnizorilor locali de servicii turistice prin participarea la vizite ghidate de familiarizare.

  • Creșterea conștientizării rolului și importanței ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoșului în rândul comunităților locale prin declararea și organizarea primei ediții a zilei ariei protejate cu implicarea localnicilor.
Rezultate obţinute:

-nevoile de informare identificate la nivelul furnizorilor de servicii turistice din destinație prin aplicarea unor chestionare;

-7 vizite ghidate organizate în ariile protejate ale destinației Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, pentru furnizorii de servicii turistice din comunități;

-ziua ariei protejate organizată și celebrată cu implicarea localnicilor;

-nivelul de apreciere crescut pentru ariiile naturale protejate din  destinația de ecoturism și a beneficiilor aduse în comunități.

Publicații:

-flyer – distribuit cu ocazia zilei ariei naturale protejate Gutâi – Creasta Cocoșului

Perioada de implementare: 1 Mai 2016 – 30 Septembrie 2016

 

Secțiune web realizată în cadrul proiectului ,,Eco Maramureș – drag de verde” implementat de Asociația EcoLogic în parteneriat cu Primăria Ocna Șugatag.

Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România
prin programul Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

         logo_fpc-ro         Spatii Verzi 2007 RO         logo_mol      LogoRAF