Integrarea Acquis-ului de mediu în dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din Maramureș

Scopul proiectului este de a implica sectorul neguvernamental din Maramures in integrarea notiunilor si cerintelor prevazute de acquis-ul de mediu in practicile agricole din comunitatile rurale, tintind ecosistemele naturale si seminaturale caracterizate de habitate de pajisti si pasuni montane.

Abordarea proiectului:

 • Dezvoltarea capacitatilor locale pentru promovarea si implementarea practicilor agricole eco-protective (agro-mediu) pe pajistile de deal si de munte, prin organizarea unor cursuri de instruire si un schimb de experienta pentru reprezentantii a 7 ONG-uri active in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile din Maramures si autoritati locale a celor 7 comune vizate de proiect;
 • Cresterea gradului de constientizare si intelegere ale agricultorilor din cele 7 comunitati rurale participante prin organizarea de adunari publice de informare si distribuirea de brosuri si afise pe tematica de agro-mediu;
 • Planificarea actiunilor de conservare a pajistilor in cele 7 comune exercitiu participativ ce a implicat fermieri, proprietari de teren, autoritati locale si ONG-uri.

Rezultate obtinute:

 • 16 reprezentanti din 7 organizatii neguvernamentale de mediu si dezvoltare durabila din Maramures instruiti pe tematica reglementarilor pe agromediu: Asociatia Confluente din Vadu Izei, Asociatia Leii din Sisesti, Asociatia Profesionala GeoMMed, YMCA Baia Mare, Asociatia Valea Verde din Sighetul Marmatiei Asociatia EcoLogic si Societatea Ecologista
 • 21 de lideri locali, reprezentanti ai celor 7 ONG si 7 autoritati locale au invatat din experienta unor proiecte de succes implementate intr-o zona similara din Carpatii Albi din Republica Ceha;
 • Peste 1500 de localnici din 7 comunitati, informati cu privire la introducerea preocuparilor de mediu in practicile agricole prin participarea la adunarile publice si prin distribuirea de materiale informative;
 • Infiintarea retelei locale “Alianta pentru biodiversitate” cadru de lucru suport pentru organizatii si autoritati;
 • Peste 140 de localnici implicati ca voluntari in procesul de planificare participativa;
 • 7 Planuri de Conservare a pajistilor realizate;
 • Grupuri comunitare locale experimentate, capabile sa planifice si sa implementeze initiative similare;
 • Preocupari de mediu introduse in politicile si practicile agricole la nivel local si judetean;
 • Comunitati mai responsabile gata sa intampine provocarile Politicii Agricole Comunitare;
 • Experienta proiectului diseminata prin conferinta internationala organizata si prin paginile web ale partenerilor de proiect;
 • Reteaua locala in legatura cu reteaua Initiativa Ecoregiunea Carpati.

Publicatii:

 • Planificarea actiunilor de conservare a ecosistemelor semi-naturale si naturale de pajisti
 • Agromediu Dezvoltare rurala Conservarea biodiversitatii

Parteneri:

WWF Danube Carpathian Programme

Proiectul a fost implementat cu suport financiar din partea:
Programul PHARE 2004 Societatea Civila , Componenta 2 Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar in perioada 01.11.2006 – 30.11.2007

Pentru sesizari: cfcu.phare@mfinante.ro

sigla-phare_edited-1

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în Romania.