Managementul ariei naturale protejate Creasta Cocoşului

Scopul proiectului:

Proiectul vizează protecţia şi conservarea elementelor naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică şi peisagistică deosebită ocrotite de Rezervaţia Creasta Cocoşului.Abordarea proiectuluiDezvoltarea capacităţilor structurii de administrare reprezentată de Asociaţia Ecologic prin organizarea unui curs de instruire şi schimb de experienţă cu rangerii Parcului Naţional Retezat.

  • Întreţinerea şi recondiţionarea infrastructurii de vizitare din rezervaţie în perspectiva fundamentării unui turism responsabil.
  • Creşterea conştientizării pulice cu privire la obiectivele de conservare ocrotite de Rezervaţia Creasta Cocoşului, rolul şi importanţa conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural.

 

Rezultate obţinute:

-Capacităţile de operare crescute ale structurii de administrare au contribuit la îmbunătăţirea modului de administrare a rezervaţiei: 12 membrii ai echipei de administrare au fost instruiţi și dotaţi cu echipamente de lucru şi operare;

-Flora și fauna rezervației a fost inventariată, rezultatele monitorizării fiind incluse în 3 rapoarte de monitorizare;

-Vegetația rezervației a fost cartografiată, harta de zonare a vegetației realizată;

-21 de trasee de alpinism au fost inventariate și reconditționate;

-Infrastructura din rezervație reconditionată, contribuie la menţinerea zonelor de habitat natural, la protecţia speciilor sălbatice de floră şi faună și previn degradarea acestora;

-Conştientizarea publică realizată prin distribuirea materialelor de informare şi prin intermediul dezbaterilor publice din comunităţile învecinate a contribuit la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu în perspectiva dezvoltării durabile.

CC_trasee_toT

 

Publicații:

harta turisică cu traseele ce accesează rezervaţia

fluturaşi cu regulamentul de vizitare

Proiect finanţat de: Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, Administrația Fondului pentru Mediu

Microsoft Word - sigla_afm

 

 

 

Perioada de implementare: Oct. 2008 – Oct. 2010