WaterProtect – protecţia apei potabile în mediul rural și urban

                               project-logo-waterprotect

Scopul proiectului: de a contribui la protecţia resurselor de apă potabilă din 7 zone pilot din Europa (Belgia, Irlanda, Danemarca, Spania, Polonia, Italia, România), prin dezvoltarea si implementarea unor instrumente şi practici inovatoare în utilizarea şi gestionarea terenurilor (agricole).

kaart-europa-goed-1

Abordarea:

Proiectul WaterProtect  crează un cadru participativ amplu al actorilor relevanţi, bazat pe inovații în managementul şi protecţia resursei de apă, ce permite monitorizarea, finanţarea şi implementarea unor măsuri eficiente de protecţie ale resurselor de apă.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA    img_2535

Zona pilot din România, este stabilită în partea sud-estică a bazinului de captare a Râului Mara.

În această zonă proiectul işi propune:

 • monitorizarea participativă a poluării cu nitraţi şi realizarea unei baze de date privind: calitatea apei si zonele vulnerabile sau zonele de risc în ceea ce priveşte prezenţa acestor substanţe poluante. Datele vor fi integrate intr-un instrument web de monitorizare și modelare spațială, util în luarea deciziilor având drept scop îmbunătăţirea calităţii apei;
 • implicarea actorilor locali în identificarea practicilor agricole, bazate pe agricultură extensivă sau practici tradiţionale care să ofere o bună calitate a apei;
 • implementarea si diseminarea unor practici inovative în managementul apei si agriculturii ce permit adoptarea măsurilor și acțiunilor de protejare a surselor de apă potabilă;
 • dezvoltarea unor recomandări pentru îmbunătățirea legislației din domeniul agriculturii, managementului resurselor de apă, calităţii apei, reglementării nutrienților și a pesticidelor;
 • diseminarea şi multiplicarea rezultatelor şi a cunoștintelor din proiect pe baza studiilor de caz şi în alte zone din Uniunea Europeană.
           land-use-4    img_2530

Activităţi în zona pilot din România:

 • Analiza situaţiei existente în zona ţintă – aspecte referitoare la calitatea apei în corelaţie cu sistemul agricol preponderent;
 • Dezvoltarea unui grup de lucru multisectorial în scopul dezvoltării unor recomandări privind îmbunăţătirea calităţii apei în zona ţintă;
 • Identificarea surselor de poluare cu nitraţi din zona ţintă;
 • Evaluarea vegetaţiei şi analiza apei pentru determinarea gradului de poluare cu nitraţi; datele vor fi integrate in baza de date GIS, accesibilă factorilor interesaţi;
 • Realizarea unei baze de date GIS şi a unei aplicatii web ce permite monitorizarea zonei țintă și vizualizarea indicatorilor de calitate a apei;
 • Identificarea unor practici de management model ce permit reducerea gradului de poluare cu nitraţi din gospodăriile din zona ţintă;
 • Diseminarea unor practici agricole prietenoase cu mediul în comunităţile locale şi conştientizarea actorilor locali cu privire la necesitatea integrării datelor din diverse domenii de specialitate pentru protecţia resurselor de apă.

Coordonator local zona pilot Maramureş: Asociaţia EcoLogic

Partener local: Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord

Perioada de implementare: 1 iunie 2017- 31 mai 2020

Documente proiect / Publicații:

-Raport al înțelegerii conceptuale al sistemului natural în zona de studiu (EN)

-Raport de analiză privind impactul practicilor agricole din fermele mici asupra calității apei din zona bazinului hidrografic al Văii Mara (RO)

-Recomandări și măsuri de atenuare a impactului practicilor agricole și gospodărirea gunoiului de grajd în fermele mici (RO)

-Bune practici agricole – acoperirea minimă a solului (RO)

-Bune practici agricole – platforma de depozitare gunoi (RO)

-Bune practici agricole  – administrarea gunoiului de grajd (RO)

-Inventar al bunelor practici aplicate în zona de studiu (EN)

-Platforme individuale  pentru depozitarea gunoiului de grajd – 3 modele (RO)

-Monitorizare rezultate (RO)

-Rezumatul Raportului privind implementarea unor măsuri de bună practică în agricultură,  zona pilot Maramureş (bazinul hidrografic al Râului Mara) (RO)

-Pliant  – WaterProtect 2018 (RO)

-Chestionar bune practici (RO)

-Poster  – WaterProtect (RO)

Link site:

www.water-protect.eu

                    flag_yellow_high2                                                       ecologic

Proiect finanţat prin Programul de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, contract de finanţare numărul 727450

 

Acest site reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu este deloc responsabilă pentru utilizarea informațiilor pe care le conține acest site.