Proiectul

desti

Proiectul  „Dezvoltarea destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”  implementat de Asociaţia EcoLogic, în parteneriat cu Primăria Comunei Budeşti şi Asociaţia Centrul de Ecologie și Turism Maramureș investește în zonă pentru valorificarea partimoniului natural și cultural remarcabil, prin ecoturism.

Fiind o formă de turism care respectă natura şi tradiţiile locale, ecoturismul este o alternativă viabilă ce oferă comunităților alternative fezabile de dezvoltare socială și economică prin utilizarea responsabilă a resurselor locale.

Obiective:

– Optimizarea experienţei de vizitare pe teritoriul destinaţiei prin prin completarea infrastructurii de interpretare şi semnalizare la obiective culturale şi arii protejate.

– Integrarea meșterilor populari în oferta turistică facilitând posibilități de desfacere mai bune pentru produsele acestora.

– Dezvoltarea capacităților locale – administratorii de pensiuni fiind instruiţi în practici caracteristice turismului durabil, urmând ca 8 pensiuni să fie selectate şi să beneficieze de asistență pentru certificare în ecoturism.

– Dezvoltarea unei politicii de mediu unitare la nivel de destinație, prin implicarea autorităților locale instruite în prealabil în practici de dezvoltare durabilă și managementul responsabil în ecoturism.

– Promovarea destinaţiei prin materiale de interpretare profesionale.

– Hartă turistică şi ghid turistic, precum şi o vizită de familiarizare organizată pentru turoperatori și jurnaliști, urmărind ca prin comunicare adecvată, destinația de ecoturism să dobândească categorii noi de clientelă, asigurând o piață mai largă pentru inițiativele locale.

– Creşterea transparenţei şi a vizibilităţii celor 2 ONG-uri din parteneriat, prin publicarea rapoartelor anuale şi organizarea unor proceduri interne de evaluare cu implicarea beneficiarilor şi a stakeholderilor.

 

 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi  www.eeagrants.org
Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesați  www.fondong.fdsc.ro
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

EEA Grants     fondong_logo     fdsc_LS3E    FP