WaterProtect – protecţia apei potabile în mediul rural și urban

                               project-logo-waterprotect

Scopul proiectului: de a contribui la protecţia resurselor de apă potabilă din 7 zone pilot din Europa (Belgia, Irlanda, Danemarca, Spania, Polonia, Italia, România), prin dezvoltarea si implementarea unor instrumente şi practici inovatoare în utilizarea şi gestionarea terenurilor (agricole).

kaart-europa-goed-1

Abordarea:

Proiectul WaterProtect  crează un cadru participativ amplu al actorilor relevanţi, bazat pe inovații în managementul şi protecţia resursei de apă, ce permite monitorizarea, finanţarea şi implementarea unor măsuri eficiente de protecţie ale resurselor de apă.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA    img_2535

Zona pilot din România, este stabilită în partea sud-estică a bazinului de captare a Râului Mara.

În această zonă proiectul işi propune:

 • monitorizarea participativă a poluării cu nitraţi şi realizarea unei baze de date privind: calitatea apei si zonele vulnerabile sau zonele de risc în ceea ce priveşte prezenţa acestor substanţe poluante. Datele vor fi integrate intr-un instrument web de monitorizare și modelare spațială, util în luarea deciziilor având drept scop îmbunătăţirea calităţii apei;
 • implicarea actorilor locali în identificarea practicilor agricole, bazate pe agricultură extensivă sau practici tradiţionale care să ofere o bună calitate a apei;
 • implementarea si diseminarea unor practici inovative în managementul apei si agriculturii ce permit adoptarea măsurilor și acțiunilor de protejare a surselor de apă potabilă;
 • dezvoltarea unor recomandări pentru îmbunătățirea legislației din domeniul agriculturii, managementului resurselor de apă, calităţii apei, reglementării nutrienților și a pesticidelor;
 • diseminarea şi multiplicarea rezultatelor şi a cunoștintelor din proiect pe baza studiilor de caz şi în alte zone din Uniunea Europeană.
           land-use-4    img_2530

Activităţi în zona pilot din România:

 • Analiza situaţiei existente în zona ţintă – aspecte referitoare la calitatea apei în corelaţie cu sistemul agricol preponderent;
 • Dezvoltarea unui grup de lucru multisectorial în scopul dezvoltării unor recomandări privind îmbunăţătirea calităţii apei în zona ţintă;
 • Identificarea surselor de poluare cu nitraţi din zona ţintă;
 • Evaluarea vegetaţiei şi analiza apei pentru determinarea gradului de poluare cu nitraţi; datele vor fi integrate in baza de date GIS, accesibilă factorilor interesaţi;
 • Realizarea unei baze de date GIS şi a unei aplicatii web ce permite monitorizarea zonei țintă și vizualizarea indicatorilor de calitate a apei;
 • Identificarea unor practici de management model ce permit reducerea gradului de poluare cu nitraţi din gospodăriile din zona ţintă;
 • Diseminarea unor practici agricole prietenoase cu mediul în comunităţile locale şi conştientizarea actorilor locali cu privire la necesitatea integrării datelor din diverse domenii de specialitate pentru protecţia resurselor de apă.

Coordonator local zona pilot Maramureş: Asociaţia EcoLogic

Partener local: Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord

Perioada de implementare: 1 iunie 2017- 31 mai 2020

Documente proiect / Publicații:

-Raport al înțelegerii conceptuale al sistemului natural în zona de studiu (EN)

-Raport de analiză privind impactul practicilor agricole din fermele mici asupra calității apei din zona bazinului hidrografic al Văii Mara (RO)

-Recomandări și măsuri de atenuare a impactului practicilor agricole și gospodărirea gunoiului de grajd în fermele mici (RO)

-Bune practici agricole – acoperirea minimă a solului (RO)

-Bune practici agricole – platforma de depozitare gunoi (RO)

-Bune practici agricole  – administrarea gunoiului de grajd (RO)

-Inventar al bunelor practici aplicate în zona de studiu (EN)

-Platforme individuale  pentru depozitarea gunoiului de grajd – 3 modele (RO)

-Monitorizare rezultate (RO)

-Rezumatul Raportului privind implementarea unor măsuri de bună practică în agricultură,  zona pilot Maramureş (bazinul hidrografic al Râului Mara) (RO)

-Pliant  – WaterProtect 2018 (RO)

-Chestionar bune practici (RO)

-Poster  – WaterProtect (RO)

Link site:

www.water-protect.eu

                    flag_yellow_high2                                                       ecologic

Proiect finanţat prin Programul de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, contract de finanţare numărul 727450

 

Acest site reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu este deloc responsabilă pentru utilizarea informațiilor pe care le conține acest site.

Managementul ariei naturale protejate Creasta Cocoşului

Scopul proiectului:

Proiectul vizează protecţia şi conservarea elementelor naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică şi peisagistică deosebită ocrotite de Rezervaţia Creasta Cocoşului.Abordarea proiectuluiDezvoltarea capacităţilor structurii de administrare reprezentată de Asociaţia Ecologic prin organizarea unui curs de instruire şi schimb de experienţă cu rangerii Parcului Naţional Retezat.

 • Întreţinerea şi recondiţionarea infrastructurii de vizitare din rezervaţie în perspectiva fundamentării unui turism responsabil.
 • Creşterea conştientizării pulice cu privire la obiectivele de conservare ocrotite de Rezervaţia Creasta Cocoşului, rolul şi importanţa conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural.

 

Rezultate obţinute:

-Capacităţile de operare crescute ale structurii de administrare au contribuit la îmbunătăţirea modului de administrare a rezervaţiei: 12 membrii ai echipei de administrare au fost instruiţi și dotaţi cu echipamente de lucru şi operare;

-Flora și fauna rezervației a fost inventariată, rezultatele monitorizării fiind incluse în 3 rapoarte de monitorizare;

-Vegetația rezervației a fost cartografiată, harta de zonare a vegetației realizată;

-21 de trasee de alpinism au fost inventariate și reconditționate;

-Infrastructura din rezervație reconditionată, contribuie la menţinerea zonelor de habitat natural, la protecţia speciilor sălbatice de floră şi faună și previn degradarea acestora;

-Conştientizarea publică realizată prin distribuirea materialelor de informare şi prin intermediul dezbaterilor publice din comunităţile învecinate a contribuit la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu în perspectiva dezvoltării durabile.

CC_trasee_toT

 

Publicații:

harta turisică cu traseele ce accesează rezervaţia

fluturaşi cu regulamentul de vizitare

Proiect finanţat de: Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, Administrația Fondului pentru Mediu

Microsoft Word - sigla_afm

 

 

 

Perioada de implementare: Oct. 2008 – Oct. 2010

Beneficii de mediu globale prin capacitarea locală a comunităţilor rurale în regiunea sitului NATURA 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a contribui la obţinerea unor beneficii de mediu globale prin implicarea comunităţilor locale în protecţia ecosistemelor valoroase din situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului,  dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în comunităţi bazate pe ecoturism şi  dezvoltarea capacităţilor locale.

ben_00    ben_01

ben_02    ben_03

Abordarea proiectului:

 • protecţia ecosistemelor valoroase din situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului prin implicarea comunităţilor locale în activităţile practice de întreţinere şi recondiţionare a infrastructurii de vizitare cu rol ecoprotectiv în perspectiva fundamentării unui turism responsabil
 • dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în comunităţi bazate pe ecoturism,
 • dezvoltarea capacităţii comunităţilor locale de participare la luarea deciziilor privind gestionarea resurselor biodiversităţii

Rezultate obţinute:

 • 2,6 ha de habitat de zonă umedă, 454 ha de făget cu rol de protecţie protejate de impactul turismului prin recondiţionarea infrastructurii de vizitare;
 • cel puţin 10 localnici implicaţi în activităţi practice de conservare alături de echipa de proiect;
 • 3,2 ha de habitat de stâncărie ocrotită prin reglementarea activităţilor de căţărare si recondiţionarea traseelor de căţărare existente;
 • harta de zonare a vegetaţiei din sit realizată;
 • oferta locală de ecoturism reprezentată de drumul verde „Drumul Moştenirii Maramureşene” omologat şi înregistrat la OSIM;
 • ~ 36 de tone de CO2 pe sezon turistic reduse prin organizarea transportului nemotorizat pentru turişti, de-a lungul drumului verde: 3 puncte de închiriere pentru 30 de biciclete;
 • factorii decizionali (consiliile locale) la nivel de comune instruiţi cu privire la valorile biodiversităţii sitului Natura 2000 Gutâi Creasta Cocoşului şi a măsurilor de gestionare necesare pentru menţinerea statutului de bună conservare a habitatelor şi a speciilor ocrotite regăsite pe teritoriul desemnat;
 • reprezentanţii a 3 organizaţii locale instruiţi care participă mai departe la conştientizarea localnicilor;
 • 6 vizite ghidate organizate în situl Natura 2000 Gutâi Creasta Cocoşului pentru elevii din şcolile rurale din vecinatatea ariei protejate cu activităţi de informare şi activităţi practice în teren;
 • materiale de informare realizate şi distribuite: 1100 de broşuri de tip pocket-guide ce prezintă habitatele şi speciile de floră ocrotite în  situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului, 1100 de broşuri de tip pocket-guide ce prezintă speciile de faună ocrotite în  situl NATURA 2000 Gutâi Creasta Cocoşului;
 • peste 300 de localnici participanţi la informare cu privire la valorile biodiversităţii sitului Natura 2000 Gutâi Creasta Cocoşului şi a măsurilor de gestionare necesare cu ocazia adunărilor publice organizate în comunităţi;
 • nivelul de acceptare îmbunătăţit în cadrul comunităţilor locale în urma informaţiilor oferite şi discutarea preocupărilor de grup în ceea ce priveşte situl Gutâi Creasta Cocoşului.

ben_04    ben_05

ben_07   ben_10   ben_08

ben_11    ben_12

ben_13    ben_14

Publicatii:

Parteneri:

 • Asociaţia Femina Deseşti
 • Asociaţia de Dezvoltare Locală Hoteni
 • Primăria Deseşti
 • Primăria Budeşti
 • Primăria Ocna Şugatag
 • Şcoala cu clasele I-VIII, Mara
 • Grupul Şcolar Ocna Şugatag
 • Şcoala cu clasele I-VIII, Breb
 • Şcoala cu clasele I-VIII, Budeşti

Link-uri utile pentru agro si eco turism:

Proiect finanţat de Programul de granturi mici al GEF

http://www.undp.ro/small-grants-programme/

SIGLE_GEF-SGP-UNDP-noi

https://sgp.undp.org/

Opiniile exprimate în această publicaţie apartin autorilor. Ele nu reprezintă neapărat opiniile GEF SGP.

Proiectul a beneficiat de cofinanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu

Microsoft Word - sigla_afm

Proiect implementat în perioada ianuarie 2009 iunie 2010.

Conservarea integrată a biodiversității prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitățile din jurul Rezervației Creasta Cocoșului

Scopul proiectului:

Facilitarea dezvoltarii unor forme alternative generatoare de venit pentru comunitatile din jurul Rezervatiei Creasta Cocosului prin utilizarea durabila a resurselor naturale, dezvoltarea eco-turismului gestionat pe plan local asigurând în acelasi timp conservarea biodiversitatii în rezervatie si în zona tampon aferenta acesteia.

Rezultatele obtinute:

 • capacitati dezvoltate a grupurilor locale: 19 proprietari instruiti cu privire la managementul resurselor naturale, 38 de proprietari de paduri retrocedate instruiti privind managementul forestier;
 • populatia locala informata cu privire la practici de exploatare durabile a resurselor naturale 1500 de pliante si 800 de brosuri editate si distribuite în cele 3 comunitati învecinate cu rezervatia: Desesti, Cavnic si Baia Sprie;
 • peste 500 de culegatori locali informati asupra regulilor de colectare nedistructive, astfel încât activitatea lor sa nu pericliteze regenerarea speciilor endemice recoltate;
 • abilitati de planificare participativa dezvoltate si experimentate de catre stakeholderii locali;
 • reglementari locale elaborate pentru folosinta durabila a resurselor naturale;
 • coeziune si dezvoltare sociala în comunitatile vizate;
 • relatii puternice de colaborare, între autoritati, proprietari de terenuri si întreprinzatori locali;
 • 25 de gospodine instruite cu privire la pregatirea gospodariei pentru oferirea serviciilor de agro-eco-turism;
 • 20 de ghizi locali instruiti pentru servicii suplimentare oferite turistilor;
 • cel putin 45 de locuri de munca create direct si indirect: 25 locuri de munca în agro-turism si 20 de locuri de munca în servicii de eco-turism resurse locale mobilizate;
 • inventar al biodiversitatii faunei din regiunea vizata;
 • raport de monitorizare acvila si a speciilor cuibaritoare evaluarea efectivului de existent, identificarea amenintarilor si elaborarea unor masuri de protectie adoptate nevoilor locale;
 • extinderea zonei tampon aferente rezervatiei ca masura de protectie a habitatului acvilei;
 • harta GIS a rezervatiei si a zonei tampon;
 • specii de flora si fauna specifice tinoavelor protejate de actiunea turistilor prin amplasarea unui podet de vizitare la Taurile Chendroaiei;
 • vegetatia de sol din padurea de protectie protejata de actiunea turistilor prin amenajarea unei poteci educative;
 • 30 de voluntari din comunitatile învecinate rezervatiei implicati în activitatile practice (delimitare zona tampon, amplasarea podetului de vizitare, punctului de observare al pasarilor si a punctului de belvedere);
 • transfer de experienta între voluntari: 6 voluntari cu experienta de la EcoLogic ghideaza voluntarii din communitati în activitatile practice;
 • turisti informati prin panourile informative amplasate în punctele de interes din rezervatie: tinoavele de la Taurile Chendroaiei, punctul de belvedere;
 • o noua componenta a eco-turismului încetatenita în regiune observarea pasarilor (birdwaching) punct de observare amplasat, echipamente de observare achizitionate;
 • populatia comunitatilor implicate în proiect informate cu privire la problemele de mediu cu impact global prin Centrul de Educare si Informare;
 • dezvoltarea respectului pentru natura si a atitudinilor responsabile a peste 100 de tineri cu posibilitati reduse care participa la vizite organizate în rezervatie;
 • 18 reprezentanti mass media si factori decizionali din comunitatile vizate de proiect informati cu privire la structura proiectului, rezultatele asteptate si realizarile acestuia;
 • articole aparute în mass media în urma vizitei de site;
 • 500 de pliante de promovare a proiectului tiparite si distribuite;
 • pagina web a proiectului functionala www.creastacocosului.ro

Managementul și conservarea integrată a bazinului hidrografic Mara pentru reducerea degradării calității apei în zona transfrontalieră română a Tisei superioare

Scopul proiectului:

De a contribui la protectia apelor internationale in zona de captare a Tisei superioare prin dezvoltarea de activitati generatoare de venituri pentru comunitati, pe baza protectiei si gestionarii durabile a resurselor naturale in reteaua hidrografica a Raului Mara.

mana_01    mana_02

mana_03    mana_04

Abordarea proiectului:

 • refacerea si controlul degradarii ecologice a habitatelor de apa esentiale care sustin biodiversitatea;
 • dezvoltarea de alternative generatoare de venit prietenoase cu natura, care sa contribuie la protectia resurselor de apa;
 • dezvoltarea capacita?ilor locale pentru aplicarea bunelor practici agricole care sa reduca incarcatura de poluanti din apele internationale;
 • dezvoltarea capacitatilor locale de a se organiza de asi planifica propriile interven?ii si asuma responsabilita?i legate de deciziile care ii afecteaza.

mana_05    mana_06

mana_07    mana_08

mana_09    mana_10

Rezultate obtinute:

 • Instaurarea statulului de arie naturala protejata de interes local pentru Raul Mara;
 • Populatia de rapitori a raului Mara refacuta prin repopularea cu 200 kg pastrav indigen pentru activitatile de pescuit sportiv si in beneficiul comunitatilor locale;
 • 6 ha de zona umeda amenajata la Taurile de la Hoteni;
 • Planul de gestionare pentru bazinul hidrografic al Marei realizat;
 • Program de ecoturism dezvoltat pentru comunitati in vederea reducerii presiunilor asupra resurselor naturale;
 • 22 de furnizori de servicii turistice instruiti cu privire la criteriile si principiile de ecoturism, devin promotori ai managementului durabil al apelor sii protec?iei zonelor umede;
 • 16 ghizi calificati, gata sa ofere servicii de calitate;
 • 2 retele de distributie accesate de comunitati pentru produsul de ecoturism realizat;
 • 2 agentii de turism promoveaza programul;
 • Cunostinte dobandite pentru aplicarea bunelor practici agricole de 120 de fermieri instruiti si 1800 localnici constientizati prin materialele de informare distribuite;
 • 2 ferme pilot demonstreaza bunele practici agricole;
 • Venituri aditionale inregistrate de fermierii care aplica bunele practici agricole prin platile de agro-mediu accesate in cadrul Programului de Dezvoltare Rurala;
 • 2 organizatii locale infiintate prin proiect: Asociatia Femina din Desesti si Asociatia pentru Dezvoltare Locala Hoteni.

mana_11        mana_12

mana_13    mana_14

mana_15    mana_16

mana_17    mana_18

Publicatii:

Codul de Bune Practici Agricole pentru Zona de Captare a Raului Mara.

Film documentar al proiectului

Parteneri:

 • Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Somes – Tisa – Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures
 • RNP ROMSILVA – Directia Silvica Baia Mare
 • Agentia de Protectia Mediului Maramures
 • Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Maramures
 • WWF – DCP Romania,
 • Primaria Desesti
 • Primaria Giulesti
 • Primaria Ocna Sugatag
 • Primaria Vadu Izei

Proiect finantat de Programul GEF de granturi mici al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) si Coca Cola.

SIGLE_GEF-SGP-UNDP-noi       coca

https://sgp.undp.org/

Opiniile exprimate in aceasta publicatie apartin autorilor. Ele nu reprezinta neaparat opiniile organizatiilor mentionate, ale GEF sau ale UNDP.

Septembrie 2008

Parteneriat intersectorial pentru managementul integrat al Rezervației Creasta Cocoșului

Situat între doua zone turistice dintre cele mai cautate în tara – Maramuresul si Oasul – care atrag prin obiceiurile si traditiile seculare ale localnicilor, Masivul Gutâi ascunde peisaje naturale de o nespusa frumusete. Varietatea formelor de relief – platouri de lava, conuri vulcanice, abrupturi stâncoase cu forme bizare dezvaluie o lume aparte, enigmatica, diferita de cea a altor masive.

Rezervatia Creasta Cocosului, face parte din categoria a-III-a I.U.C.N. de arii protejate – monumente ale naturii, având ca scop protectia si conservarea unor elemente naturale cu valoare si semnificatie ecologica, stiintifica si peisagistica deosebita. Ea cuprinde cele mai reprezentative ecosisteme montane: de la paduri naturale si pajisti alpine la tinoave si mlastini oligotrofe de mare importanta din punct de vedere a biodiversitatii.

Scopul proiectului:

Dezvoltarea unui model de colaborare intersectorial pentru asigurarea unei protectii durabile a întregului spatiu protejat al Rezervatiei Creasta Cocosului.

Rezultatele obtinute:

pe parcursul anului 2002:
 • diagnostic geologic si botanic a elementelor capitalului natural prezente pe teritoriul rezervatiei – realizate de Universitatea de Nord;
 • 20 de membrii ai organizatiilor partenere – Asociatia EcoLogic si Clubul Creasta Cocosului – instruiti în gestionarea ariilor protejate;
 • rezervatia marcata si dotata cu însemnele specifice si textele de avertizare necesare ocrotirii ei (refacerea marcajelor pe trei trasee turistice ce acceseaza rezervatia dinspre Baia Sprie, reconditionarea indicatoarelor, amplasarea a 4 panouri informative cu privire la valorile naturale aflate pe teritoriul rezervatiei si amplasarea a 6 panouri cu privire la regulile de conduita dezirabile pe teritoriul rezervatiei);
 • 15.000 de persoane informate cu privire la valorile acestei zone si la comportamenul care trebuie adoptat de catre cei care viziteaza rezervatia (prin distribuirea de pliante si materiale informative, precum si prin canalele mass media).
pe parcursul anilor 2003-2004:
 • constituirea unui Consiliu de Administratie pentru gestionarea corecta a rezervatiei;
 • membrii Consiliului Local din Comuna Desesti instruiti în gestionarea ariilor protejate;
 • acte normative legate de administrarea rezervatiei adoptate de catre Consiliul Local Desesti;
 • zona tampon aferenta rezervatiei evaluata si inclusa în programul de protectie;
 • 4 trasee turistice ce acceseaza rezervatia din localitatile Cavnic si Desesti marcate si amenajate;
 • patrulari de supraveghere – 10 voluntari dotati cu echipamente de identificare asigura protectia rezervatiei dupa un program stabilit, asigurând în acelasi timp informarea turistilor cu privire la conduita ce trebuie adoptata pe teritoriul rezervatiei;
 • 3 seminarii organizate în localitatile învecinate rezervatiei pentru dezvoltarea capacitatii acestora de a se implica în ocrotirea rezervatiei si de a identifica alternativele de dezvoltare durabila a zonei;
 • 1000 de pliante reeditate (cu completarea noilor trasee) si difuzate grupurilor de interes;
 • pagina web a rezervatiei reactualizata cu informatii si imagini noi;
 • 10.000 de persoane informate cu privire la valorile acestei zone si la comportamenul care trebuie adoptat de catre cei care viziteaza rezervatia.