Antreprenoriat social pe Drumul Verde

Scopul proiectului:

de a crea o intreprindere socială ca model demonstrativ al unui mecanism socio-economic ce lucrează în beneficiul comunităţii locale, conservării patrimoniului natural şi cultural şi dezvoltării economice a judeţului Maramureş.

Abordarea proiectului:

 • Consolidarea ofertei turistice a drumului verde „Drumul Moştenirii Maramureşene” prin dezvoltarea de pachete tematice adaptate diferitelor grupuri tinta.
 • Promovarea ofertei turistice consolidate prin marketing direct, mijloace electronice si participarea la targuri.
 • Diversificarea surselor de finanţare ale asociatiei EcoLogic prin includerea unor activitati generatoare de venit bazate pe ecoturism in zona drumului verde.

Rezultate obţinute:

 • Întreprinderea socială, organizată ca și activitate economică în cadrul organizaţiei, oferă servicii de organizare a timpului petrecut în Maramureș pentru turiști, parte din profitul realizat fiind orientat către activităţile de conservare desfașurate de organizație – Asociaţia EcoLogic fiind custode al sitului Natura 2000 Gutâi-Creasta Cocoșului.
 • Oferta turistică realizată: excursii tematice de o zi – vizite ghidate în ariile protejate, o zi la meșteri și cultura lemnului/patrimoniul construit, sejur interactiv și experiențe pentru curajoși – cățărare și parapantă.
 • 21 pensiuni din zona rurală, 5 meșteri locali, 5 ghizi locali și custozii celor 7 arii naturale protejate colaborează sub umbrella intreprinderii sociale, beneficiiind de promovare și o piață mai largă pentru serviciile oferite.

Publicații:

– materiale de promovare a pachetelor turistice
– pagina web

Proiect finanţat de: Programul Green Entrepreneurship, iniţiativă comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.

LogoRAF      FP

Informaţiile prezentate exprimă exclusiv opinia autorului, Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian- American Foundation nu pot fi făcuţi în nici un fel răspunzători de modul în care aceste informații sunt utilizate.

Perioada de implementare: Aprilie 2012 – Martie 2014

Parteneriat pentru Dezvoltare – GAL Mara Gutâi

Scopul proiectului:

Construcţie institutională la nivel local în vederea oficializării parteneriatului public-privat GAL Mara-Gutâi şi pregătirea participativă a strategiei şi planului de dezvoltare locală în vederea participării la selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL).

gal_01       gal_02

gal_04      gal_06

Abordarea proiectului:

Parteneriatului public – privat și Planul de Dezvoltare Locală a fost realizat prin implicarea directă a actorilor locali, fiind parcurse următoarele etape:

 • Colectare de date din comunităţi și realizarea analizei diagnostic a teritoriului GAL;
 • Organizarea unor grupuri de lucru tematice în vederea identificării potenţialelor proiecte ce se doresc implementate în comuităţi;
 • Planificare participativă pentru stabilirea obiectivelor operaționale;
 • Identificarea măsurilor din cadrul PNDR, adaptate acţiunilor prevăzute prin proiecte;
 • Elaborarea planului de dezvoltare locală;
 • Validarea strategiei şi oficializarea parteneriatului.

gal_07      gal_11

gal_10      gal_09

Rezultate obţinute:

Parteneriat public-privat format pe teritoriul a 12 UAT în Maramureșul istoric, alcătuit din 12 parteneri publici, 13 parteneri din sectorul civil neguvernamental  şi 12 parteneri din sectorul economic privat, strategia de dezvoltare locală realizată în mod participativ,  3,7 mil EURO atrași pentru implementarea strategiei.

gal_12      gal_13

Proiect finanţat  prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) Axa 4 – LEADER

PNDR_logo       LEADER_logo

Agricultură tradițională – mod de viață durabil în Maramureș

Scopul proiectului

Elaborarea unui model simplu si usor replicabil care sa exemplifice si sa demonstreze contributia la conservarea naturii a practicilor agricole traditionale, in randul unor stakeholderi din Romania.

Proiectul a vizat incurajarea parteneriatului intre fermieri si natura prin ghidarea acestora in dezvoltarea aspiratiilor economice, sociale si culturale intr-un mod prietenos cu natura.

agr_01    agr_02

agr_03    agr_04

Abordarea proiectului

 1. Dezvoltarea capacitatii autoritatilor locale si a unor promotori locali – contribuind la cresterea increderii si implicarii comunitatii;
 2. Stabilirea de zone demonstrative, unde bunele practici agricole sunt aplicate si exemplificate;
 3. Influentarea politicilor nationale – advocacy la nivelul factorilor decizionali la nivel national;
 4. Diseminarea rezultatelor la nivel local si national.

    agr_05    agr_06

agr_07    agr_08

Rezultate obtinute

 • Cunostinte sporite pentru cei 29 participanti la seminarul de instruire reprezentand factorii de decizie la nivel local (membrii consiliului local) si fermieri din Sisesti, Sat Sugatag, Hoteni, Ocna Sugatag, Breb, Budesti, Bontaieni, Giulesti, reprezentanti ai Agentiei de Protectia Mediului Maramures, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Maramures si Universitatea de Nord Baia Mare;
 • 1500 pliante distribuite in comunitati pentru o diseminare mai larga a conceptului de sistem agricol cu valoare naturala ridicata;
 • doua ferme demonstrative stabilite unde bunele practici sunt aplicate si exemplificate: o fema de cresterea vitelor si una de cresterea ovinelor au beneficiat de asistenta tehnica pe perioada de implementare a proiectului;
 • masa rotunda organizata în Bucuresti;
 • forum de discutie intre liderii locali si factori decizionali la nivel national Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Nationala de Consultanta Agricola in vederea identificarii de masuri alternative ce vin în sprijinul continuarii practicarii sistemului agricol traditional în contextul recentei integrari in Uniunea Europeana;
 • 2000 brosuri distribuite – sumarizand si diseminand rezultatele proiectului în romana si engleza;
 • materialele proiectului si rezultatele publicate pe website-urile organizatiilor partenere.

agr_09    agr_10

agr_11    agr_12

agr_13    agr_15

Materiale promotionale

Parteneri

WWF Programul Dunare Carpati Romania;

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Maramures.

Proiectul a fost implementat cu suport financiar din partea:

DEFRA – UK Environment for Europe Fund.

DEFRA_logo