Integration of the environmental acquis in the sustainable development of rural communities in Maramures, Romania

Goal of the project is to involve the non governmental sector in Maramures in the integration of related EU environmental acquis concepts and standards within the agricultural practices of rural communities, aiming at natural and semi natural ecosystems of grassland habitats and mountain pastures.

 Approach of the project:

 • Building of local capacities for promotion and implementation of agri-environmental standards on hill and mountain pastures, through organizing of training course and experience exchange for representatives of 7 NGO’s active in the field of environmental protection and sustainable development in Maramures as well as for representatives of local authorities from the 7 communes targeted by the project;
 • Increase of awareness and knowledge of farmers from the 7 rural communities on existent agro-environmental regulations by organizing public meetings for information dissemination on agri-environmental standards (brochures and posters delivered to participants);
 • Conservation action planning for grasslands in the 7 communes – participatory exercise involving farmers, landowners, local authorities and NGOs.

 Results:

 • 16 representatives of 7 NGOs active in the field of environmental protection and sustainable dvelopment in Maramures are trained on agri-environmental standards and measures: Asociatia Confluente din Vadu Izei, Asociatia Leii din Sisesti, Asociatia Profesionala GeoMMed, YMCA Baia Mare, Asociatia Valea Verde din Sighetul Marmatiei and Asociatia EcoLogic;
 • 21 stakeholders, representatives of 7 NGO’s and 7 local authorities learnt from successful projects implemented in similar geographic areas in the White Carpathians, the Czeck Republic;
 • Biodiversity Alliance Network established – support framework for NGO’s and local authorities;
 • More than 1500 community representatives from 7 communes are informed on agri-environmental standards and payment schemes, public meetings organized and leaflets and brochures disseminated in order to have communities informed;
 • ~ 140 community representatives involved in volunteer work within the process of participative planning;
 • 7 Conservation Action Plans for biodiversity conservation of conservation designed by using a participatory approach for all the 7 communities involved in the project;
 • Community groups well trained and experienced, capable of planning and implementing similar initiatives;
 • Environmental concerns are introduced in agricultural policies and practices at local and county level;
 • More responsible communities ready to meet the challenges of the Common Agricultural Policy;
 • Project activities and results are disseminated – international conference in Bucharest and on the web pages of project partners;
 • Local network Alliance for Biodiversity, in contact to CERI Carpathian Ecoregion Initiative.

Publications:

 • Planning of conservation actions for semi-natural and natural pasture ecosystems
 • Agro-environment-Rural development-Biodiversity conservation (brochure)

Partners:

WWF Danube Carpathian Programme

sigla-phare_edited-1

 

 

 

The project was implemented with financial support from: PHARE Programme 2004 Civil Society, 2nd Component- Adoption and implementation of Community Acquis in the period 01.11.2006-30.11.2007.

Integrarea Acquis-ului de mediu în dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din Maramureș

Scopul proiectului este de a implica sectorul neguvernamental din Maramures in integrarea notiunilor si cerintelor prevazute de acquis-ul de mediu in practicile agricole din comunitatile rurale, tintind ecosistemele naturale si seminaturale caracterizate de habitate de pajisti si pasuni montane.

Abordarea proiectului:

 • Dezvoltarea capacitatilor locale pentru promovarea si implementarea practicilor agricole eco-protective (agro-mediu) pe pajistile de deal si de munte, prin organizarea unor cursuri de instruire si un schimb de experienta pentru reprezentantii a 7 ONG-uri active in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile din Maramures si autoritati locale a celor 7 comune vizate de proiect;
 • Cresterea gradului de constientizare si intelegere ale agricultorilor din cele 7 comunitati rurale participante prin organizarea de adunari publice de informare si distribuirea de brosuri si afise pe tematica de agro-mediu;
 • Planificarea actiunilor de conservare a pajistilor in cele 7 comune exercitiu participativ ce a implicat fermieri, proprietari de teren, autoritati locale si ONG-uri.

Rezultate obtinute:

 • 16 reprezentanti din 7 organizatii neguvernamentale de mediu si dezvoltare durabila din Maramures instruiti pe tematica reglementarilor pe agromediu: Asociatia Confluente din Vadu Izei, Asociatia Leii din Sisesti, Asociatia Profesionala GeoMMed, YMCA Baia Mare, Asociatia Valea Verde din Sighetul Marmatiei Asociatia EcoLogic si Societatea Ecologista
 • 21 de lideri locali, reprezentanti ai celor 7 ONG si 7 autoritati locale au invatat din experienta unor proiecte de succes implementate intr-o zona similara din Carpatii Albi din Republica Ceha;
 • Peste 1500 de localnici din 7 comunitati, informati cu privire la introducerea preocuparilor de mediu in practicile agricole prin participarea la adunarile publice si prin distribuirea de materiale informative;
 • Infiintarea retelei locale “Alianta pentru biodiversitate” cadru de lucru suport pentru organizatii si autoritati;
 • Peste 140 de localnici implicati ca voluntari in procesul de planificare participativa;
 • 7 Planuri de Conservare a pajistilor realizate;
 • Grupuri comunitare locale experimentate, capabile sa planifice si sa implementeze initiative similare;
 • Preocupari de mediu introduse in politicile si practicile agricole la nivel local si judetean;
 • Comunitati mai responsabile gata sa intampine provocarile Politicii Agricole Comunitare;
 • Experienta proiectului diseminata prin conferinta internationala organizata si prin paginile web ale partenerilor de proiect;
 • Reteaua locala in legatura cu reteaua Initiativa Ecoregiunea Carpati.

Publicatii:

 • Planificarea actiunilor de conservare a ecosistemelor semi-naturale si naturale de pajisti
 • Agromediu Dezvoltare rurala Conservarea biodiversitatii

Parteneri:

WWF Danube Carpathian Programme

Proiectul a fost implementat cu suport financiar din partea:
Programul PHARE 2004 Societatea Civila , Componenta 2 Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar in perioada 01.11.2006 – 30.11.2007

Pentru sesizari: cfcu.phare@mfinante.ro

sigla-phare_edited-1

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în Romania.