Parteneriat pentru Dezvoltare – GAL Mara Gutâi

Scopul proiectului:

Construcţie institutională la nivel local în vederea oficializării parteneriatului public-privat GAL Mara-Gutâi şi pregătirea participativă a strategiei şi planului de dezvoltare locală în vederea participării la selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL).

gal_01       gal_02

gal_04      gal_06

Abordarea proiectului:

Parteneriatului public – privat și Planul de Dezvoltare Locală a fost realizat prin implicarea directă a actorilor locali, fiind parcurse următoarele etape:

  • Colectare de date din comunităţi și realizarea analizei diagnostic a teritoriului GAL;
  • Organizarea unor grupuri de lucru tematice în vederea identificării potenţialelor proiecte ce se doresc implementate în comuităţi;
  • Planificare participativă pentru stabilirea obiectivelor operaționale;
  • Identificarea măsurilor din cadrul PNDR, adaptate acţiunilor prevăzute prin proiecte;
  • Elaborarea planului de dezvoltare locală;
  • Validarea strategiei şi oficializarea parteneriatului.

gal_07      gal_11

gal_10      gal_09

Rezultate obţinute:

Parteneriat public-privat format pe teritoriul a 12 UAT în Maramureșul istoric, alcătuit din 12 parteneri publici, 13 parteneri din sectorul civil neguvernamental  şi 12 parteneri din sectorul economic privat, strategia de dezvoltare locală realizată în mod participativ,  3,7 mil EURO atrași pentru implementarea strategiei.

gal_12      gal_13

Proiect finanţat  prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) Axa 4 – LEADER

PNDR_logo       LEADER_logo