Comorile ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoşului

Scopul proiectului:

Promovarea şi popularizarea valorilor ariei naturale protejate Gutâi-Creasta Cocoșului cu scopul de a crește nivelul de acceptare a acesteia în rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării şcolilor și a custodelui acesteia.

Abordarea proiectului:
 • Dezvoltarea cunoștințelor legate de valorile biodivesității ocrotite în aria naturală protejată a 60 de tineri din școlile comunităților locale prin activități interactive organizate în teren.

 • Creșterea conștientizării importanței ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoșului în rândul comunităților locale prin organizarea unui eveniment de informare la finele proiectului cu implicarea școlilor și a custodelui acesteia.
Rezultate obţinute:

-cele 3 şcoli din satele Deseşti, Budeşti şi Breb au fost informate cu privire la proiect şi activităţile lui şi s-au planificat cele 5 grupuri de elevi pentru acţiunile de educaţie ecologică aplicativă;

-5 acţiuni de educaţie ecologică aplicativă organizate în Situl Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului pe parcursul cărora cei 94 elevi participanţi , 5 dascăli coordonatori şi 27 voluntari, au dobândit cunoştinţe noi cu privire la ariile naturale protejate şi ,,comorile” acestora;

-eveniment de informare organizat la închiderea proiectului, la care pe lângă poze realizate de camerele de monitorizare, elevii celor 3 şcoli au prezentat experienţele trăite şi lecţiile învăţate de la custodele ariei protejate şi managerul destinaţiei EcoMaramureş;

-păstrarea pe termen lung a informațiilor diseminate în rândul participanților, s-a realizat prin distribuirea ghidului de buzunar al florei și habitatelor, alături de ghidul de buzunar al speciilor regăsite în sit, crescând bagajul informational despre comorile naturale ocrotite de acesta.

Publicații:

Specii de faună importante din situl Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului

Specii de floră şi habitate importante din situl Natura 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului

 

Perioada de implementare: 1 Mai 2017 – 30 Septembrie 2017

 

Secțiune web realizată în cadrul proiectului ,,Comorile ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoşului” implementat de Asociația EcoLogic în parteneriat cu Primăria Budeşti

Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România
prin programul Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

         logo_fpc-ro         Spatii Verzi 2007 RO         logo_mol      LogoRAF

Managementul desintației Mara-Cosău-Creasta Cocoșului

Scopul proiectului:

Organizarea și asigurarea managementului destinației de ecoturism Mara – Cosău – Creasta Cocoșului și organizarea Unității de Managenet care să asigure coordonarea și implementarea planurilor de dezvoltare agreate cu comunitățile locale.

Abordarea proiectului:

Ne propunem crearea unui model de dezvoltare economică responsabilă ce valorifică avantajele naturale și culturale ale Maramureșului istoric prin agregarea unei rețele de furnizori de servicii de ecoturism complementare cu un impact minim asupra mediului prin:

 • crearea rețelei de ecoturism – agregarea produselelor și serviciilor în oferte integrate și promovarea lor sub brandul destinației;
 • crearea identității vizuale și promovarea destinației;
 • dezvoltarea de noi facilități pentru turiști, completarea infrastructurii de interpretare și semnalizare și ridicarea calității serviciilor prin asigurarea formării;
 • implicarea localnicilor în activități de conștientizare și conservare a valorilor locale și menținerea unui mediu atractiv pentru ecoturiști;
 • implementarea politicii de mediu unitare la nivelul destinației;
 • monitorizarea evolutiei fenomenului turistic în destinație, implementarea unui sistem de monitorizare și analiză a calității.

Rezultate obţinute în primul an de implementare:

 • 11 pensiuni certificate în ecoturism din care 6 specializate pe cicloturism;
 • peste 150 km de trasee de cicloturism marcate, peste 70 de biciclete disponibile pentru închiriere la pensiunil;
 • 3 afaceri noi legate de ecoturism inițiate în comunități;
 • creșterea numărului de turiști și a veniturilor generate de aceștia în comunități;
 • 6 locuri de muncă noi create în comunități datorită dezvoltării destinației de ecoturism;
 • destinația promovată la evenimentele organizate la nivel național și internațional.

Publicațiiharta destinației de ecoturism pentru afișaj indoor și outdoor.

Perioada de implementare: Iulie 2015 – Iunie 2019

 

Proiectul este finanţat prin intermediul programului “Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinaţiilor de Ecoturism din România”, un program comun al Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.

                             LogoRAF                                                       logo_fpc-ro

Eco Maramureș – drag de verde

Scopul proiectului:

Îmbunătățirea bagajului de cunoștințe a furnizorilor de servicii turistice și întărirea aprecierii localnicilor față de patrimoniul natural ocrotit al destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, pentru a-i transforma în parteneri de promovare a experiențelor în natură și creșterea timpului de ședere a vizitatorilor în zonă.

Abordarea proiectului:
 • Creșterea nivelului de cunoștințe legate de ariile protejate din destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului a furnizorilor locali de servicii turistice prin participarea la vizite ghidate de familiarizare.

 • Creșterea conștientizării rolului și importanței ariei protejate Gutâi – Creasta Cocoșului în rândul comunităților locale prin declararea și organizarea primei ediții a zilei ariei protejate cu implicarea localnicilor.
Rezultate obţinute:

-nevoile de informare identificate la nivelul furnizorilor de servicii turistice din destinație prin aplicarea unor chestionare;

-7 vizite ghidate organizate în ariile protejate ale destinației Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, pentru furnizorii de servicii turistice din comunități;

-ziua ariei protejate organizată și celebrată cu implicarea localnicilor;

-nivelul de apreciere crescut pentru ariiile naturale protejate din  destinația de ecoturism și a beneficiilor aduse în comunități.

Publicații:

-flyer – distribuit cu ocazia zilei ariei naturale protejate Gutâi – Creasta Cocoșului

Perioada de implementare: 1 Mai 2016 – 30 Septembrie 2016

 

Secțiune web realizată în cadrul proiectului ,,Eco Maramureș – drag de verde” implementat de Asociația EcoLogic în parteneriat cu Primăria Ocna Șugatag.

Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România
prin programul Spații Verzi – componenta Arii Naturale Protejate.

         logo_fpc-ro         Spatii Verzi 2007 RO         logo_mol      LogoRAF                

Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism Mara – Cosău – Creasta Cocoșului

 

Descrierea proiectului

Jurnalul proiectului

Publicații

 

 

 

 

Secțiune web realizată în cadrul proiectului „Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism
Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”.
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Conţinutul acestei secțiuni web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org

Asociația Ecologic, Aprilie 2016

 

 EEA Grants     fondong_logo           FP     LogoRAF

Parteneriat pentru dezvoltare – clădirea cooperării transfrontaliere în zona de graniţă a Bazinului Hidrografic al Tisei Superioare

Scopul proiectului:

clădirea cooperării transfrontaliere şi stabilirea contactelor pe termen lung, pentru evaluarea oportunităţii şi planificării dezvoltării turismului responsabil, între ONG-uri şi comunităţi interesate, amplasate în zona de graniţă România-Ucraina a Bazinului Hidrografic al Tisei Superioare.

Abordarea proiectului:

 • Dezvoltarea unui cadru de cooperare transfrontalier şi fundamentarea relaţiilor de colaborare între 4 organizaţii active în Bazinul Hidrografic al Tisei Superioare, România-Ucraina;
 • Evaluarea oportunităţilor şi limitărilor privind dezvoltarea turismului durabil reprezentat de ecoturism în câte 2 comunităţi cu potenţial în fiecare ţară din zona de graniţă vizată.

Rezultate:

 • Reţea de colaborare transfrontalieră realizată între 4 organizaţii active în domeniul turismului şi dezvoltării durabile şi care are rolul de a îmbunătăţi fluxul de informaţii şi comunicare între regiunile de graniţă;
 • 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor participante instruiţi cu privire la principiile de ecoturism şi la metodologiile de aplicare ale acestora;
 • Experienţa dobândită în programele de ecoturism de către Asociaţia EcoLogic, împărtăşită cu reprezentanţii organizaţiilor implicate pe parcursul vizitelor de site, din cadrul schimbului de experienţă;
 • Studiul de oportunitate realizat în vederea dezvoltării ecoturismului transfrontalier.

 

Partener:  Ukrainian-Hungarian Regional Development Centre – din Ujgorod, Regiunea Transcarpatica, Ucraina

Proiect finanţat de: Programul de Vecinătate România – Ucraina  PHARE CBC 2005

sigla-phare_edited-1

Perioada de implementare: Octombrie 2007- Septembrie 2008

Drumul verde “Drumul Moștenirii Maramureșene”

sigla dmm_final

 

Scopul proiectului:

Valorificarea moștenirii naturale şi culturale specifice maramureşene prin dezvoltarea unei oferte turistice de tip drum verde, încurajând dezvoltarea durabilă a regiunii şi modul de viaţă sănătos.

Abordarea proiectului:

 • Dezvoltarea de infrastructura de vizitare – traseu turistic ce conectează 7 sate representative pentru patrimoniul cultural cu 7 arii protejate
 • Creşterea calităţii serviciilor turistice disponibile pentru turişti
 • Crearea unei baze de date cu producătorii locali şi produsele tradiţionale realizate în perspectiva promovării acestora.

Rezultate obţinute:

 • 88 km de traseu turistic semnalizat și dotat cu panouri de interpretare amplasate în cele 7 sate
 • Posibilități de recreere cu caracter educativ puse la dispoziția turiștilor cât și pentru localnici
 • Materiale informative pentru educarea turiştilor: autocolante vizând reducerea consumului de apă şi fluturaşi amplasaţi în camerele pensiunilor de pe Drumul Verde pentru contribuţia la protecţia naturii prin comportamentul propriu;
 • Baza de date cu produse locale care poartă cu sine identitatea locului: producătorii locali, descrierea produsului şi locul unde produsele vizate pot fi găsite, degustate şi achiziţionate.
 • Model de bună practică pentru o zonă mai largă în regiunea Maramureșului

Harta Greenway

Publicații:

-pagina web;
-broșura de promovare a drumului verde RO și ENGL;

Proiect finanţat de: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc

FP

 

 

 

Perioada de implementare: 2006 – 2007 – 2008 – 2009

Dezvoltarea destinației de ecoturism Mara-Cosău-Cresta Cocoșului

 

Destinația

Proiectul

Jurnal de proiect

Materiale informative 

 

 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi  www.eeagrants.org
Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesați  www.fondong.fdsc.ro
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

EEA Grants     fondong_logo     fdsc_LS3E    FP